تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نمونه سوال

 پایه سوم (تجربی و انسانی) همراه  پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه و ریاضی) همراه  پایه اول همراه و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 88 :
 پایه دوم (انسانی) (344KB)
  با پاسخنامه (624KB) 

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 90 :
 پایه اول همراه  پایه اول همراه و ریاضی) همراه  آزمون ارزشیابی ورودی پایه اول - شهریور 92 (همراه با پاسخنامه (434KB) 

و ریاضی) (741KB)
و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=559&name=DLFE-12950.ir/c/document_library/get_file?folderId=408&name=DLFE-8094.3506.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه اول همراه با پاسخنامه (1.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه  کنکور سراسری 90 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (723KB) 
و ریاضی) همراه با پاسخنامه (728KB)
کنکور سراسری 93 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه دوم (تجربی و احتمال با پاسخنامه (710KB)
با پاسخنامه (675KB)
 پایه اول همراه با پاسخنامه (1.ir" target="_blank"> با پاسخنامه (754KB)
 پایه سوم (انسانی) همراه  پایه دوم (ریاضی، تجربی و ریاضی) همراه  پایه دوم (تجربی  پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه) (558KB)

با پاسخنامه:
 پایه سوم (تجربی  کنکور سراسری 90 - رشته تجربی + کلید سؤالات (711KB) 
با پاسخنامه (1.15MB)
با پاسخنامه (997KB)
با پاسخنامه (81KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 87 :
 پایه سوم (تجربی  کنکور سراسری 91 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه سوم (انسانی) همراه آزمون جامع آبان 91 پایه‌های اول  پایه اول همراه با پاسخنامه تشریحی:
با پاسخنامه (860KB)
سوم تجربی (1.zip">پایه اول (660KB)     با پاسخنامه (454KB) 
با پاسخنامه (869KB)
 پایه دوم (تجربی با پاسخنامه (1.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> کنکور سراسری 91 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (506KB) 
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 90 همراه با پاسخنامه) (500KB)

آزمون جامع 6 اسفند 89 - دفترچه سؤالات همراه با پاسخنامه (647KB) 

● دانلود مجموعه سوالات آزمون‌ کشوری پیشرفت تحصیلی آذر 91 :
با پاسخنامه (946KB)

 کنکور سراسری 91 - رشته هنر + کلید سؤالات (931KB) 
با پاسخنامه (737KB)
و دوم (همراه  پایه سوم (تجربی با پاسخنامه (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=67&name=DLFE-2633.ir/c/document_library/get_file?folderId=67&name=DLFE-12651.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه سوم (تجربی  پایه دوم (انسانی) همراه  پایه دوم (تجربی  پایه دوم (انسانی) همراه  پایه دوم (تجربی و ریاضی) (384KB)
 پایه اول همراه  
با پاسخنامه (811KB)

 
 پایه اول همراه و ریاضی) همراه و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=67&name=DLFE-2650.ir/c/document_library/get_file?folderId=559&name=DLFE-12953.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.uploadpa.ir/c/document_library/get_file?folderId=196&name=DLFE-3828.ir" target="_blank"> و ریاضی) همراه با پاسخنامه (467KB) 

● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 92 همراه
با پاسخنامه (773KB)

 پایه دوم (تجربی  پایه دوم (انسانی) همراه  پایه دوم (تجربی سوم ریاضی (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=159&name=DLFE-2226.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه سوم (انسانی) همراه
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 88 :
و ریاضی) همراه با پاسخنامه (850KB) 

 پایه دوم (تجربی
 
 
 
با
پاسخنامه (1.38MB)

 پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه پایه دوم (1MB)     با پاسخنامه (953KB)
 پایه سوم (ریاضی،
 

● دانلود سوالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد (همراه و ریاضی) همراه  پایه دوم (تجربی با پاسخنامه (915KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 92 :
با پاسخنامه (520KB) 
با پاسخنامه) اسفند 92 :
 پایه اول همراه  پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.zip"> کنکور سراسری 92 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (470KB) 
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 91 همراه  پایه دوم (تجربی  پایه سوم (تجربی  پایه دوم (تجربی  پایه دوم (ریاضی، تجربی  پایه سوم (تجربی  
     پایه اول (159KB) 
با پاسخنامه (500KB)
و ریاضی) همراه با پاسخنامه (673KB) 
با پاسخنامه (744KB) 
با پاسخنامه (437KB) 
 
● دانلود مجموعه سوالات آزمون‌ کشوری پیشرفت تحصیلی اسفند 91 :
کنکور سراسری 93 - رشته انسانی + کلید سؤالات (6.pro.ir" target="_blank"> با پاسخنامه (564KB)
و انسانی) همراه با پاسخنامه (425KB) 
 
آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله اول:
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 92 :
با پاسخنامه (815KB)
 
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 91 :
با پاسخنامه (733KB)
 پایه اول همراه و انسانی) همراه  
   
 پایه اول همراه
با پاسخنامه) (1.ir" target="_blank"> و ریاضی) (827KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 86 :
 کنکور سراسری 90 - رشته انسانی + کلید سؤالات (638KB) 
 پایه اول همراه  کنکور سراسری 91 - رشته انسانی + کلید سؤالات (828KB) 
پیش آزمون آذر 89 پایه‌های اول  پایه سوم (تجربی  پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.ir" target="_blank"> با پاسخنامه (1.ir/image/image_gallery?img_id=2310" alt="" width="32" height="15" /> پایه سوم (انسانی) همراه  پایه سوم (تجربی و حسابان (تکلیف نوروز 91)
 پایه دوم (تجربی
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 89 :
  و ریاضی) همراه و ریاضی) همراه  پایه اول (321KB) 

 پایه دوم (انسانی) همراه و ریاضی) همراه با پاسخنامه:
و انسانی) همراه  پایه سوم (انسانی) همراه
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای فروردین 90 :
با پاسخنامه (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=612&name=DLFE-13737.com/?file=1432723773169914_Konkoor93-Tajrobi_www.ir" target="_blank"> و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.ir" target="_blank"> با پاسخنامه (454KB) 

 کنکور سراسری 90 - رشته هنر + کلید سؤالات (656KB) 

با پاسخنامه (1MB)

 پایه دوم (انسانی) همراه  پایه دوم (تجربی  پایه دوم (انسانی) همراه  کنکور سراسری 92 - رشته انسانی + کلید سؤالات (966KB) 
 کنکور سراسری 92 - رشته هنر + کلید سؤالات (1.ir/c/document_library/get_file?folderId=159&name=DLFE-2227.ir" target="_blank"> و ریاضی) (793KB)

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله دوم:

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 93 :
با پاسخنامه:
با پاسخنامه (643KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 89 :
گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :173857
  • بازدید امروز :79765
  • بازدید داخلی :1508
  • کاربران حاضر :77
  • رباتهای جستجوگر:264
  • همه حاضرین :341

تگ های برتر